The Leading Camping and Caravaning Parks of Europe e.V
Verenigingenregister Amtsgericht Düsseldorf VR 9476
Bestuur:
Dr. Alessandro Sgaravatti
Kantoor:
Kettelerstr. 26
D-40593 Düsseldorf
Tel.: 49 (0) 211 - 87 96 49 95
Fax: 49 (0) 211 - 87 96 49 96
info@leadingcampings.com

Privacyverklaring
Het doet ons veel plezier dat u geïnteresseerd bent in onze website. De bescherming van uw persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van deze gegevens naar aanleiding van uw bezoek aan onze website is voor ons erg belangrijk.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit te vernemen. Daaronder vallen uw naam, het adres, het correspondentieadres en het telefoonnummer. Informatie die niet met uw identiteit in verband kan worden gebracht (zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een website), behoren niet daartoe. U kunt ons online aanbod principieel gebruiken zonder uw identiteit kenbaar te maken. Als u informatie aanvraagt, catalogussen bestelt of andere aanvragen doet, dan vragen wij u naar uw naam en andere persoonlijke informatie. U kunt vrij beslissen of u deze gegevens invult. Wij slaan uw gegevens op speciaal beveiligde servers op. Slechts een klein aantal bevoegde personen hebben toegang tot deze servers. Zij zijn verantwoordelijk voor het technische, commerciële of redactionele beheer van de inhouden en servers. Indien de gebruiks- of verkeersgegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, dan worden ze uiterlijk tot zes maanden na het verzamelen van de gegevens opgeslagen. Als de gegevens nodig zijn om bestaande wettelijke, statutaire of contractuele bewaringstermijnen na te komen (bijv. facturen), dan worden deze gegevens ook langer bewaard. De gegevens zijn echter beveiligd en uitsluitend via passwords toegankelijk voor een klein aantal bevoegde personen.


Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het beantwoorden van uw aanvragen. Wij geven de gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Indien wij wettelijk of op gerechtelijk bevel daartoe verplicht zijn, zullen wij uw gegevens bezorgen aan de desbetreffende instanties die recht hebben op deze informatie.

Gebruik van cookies
Internetcookies zijn kleine gegevenspakketten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken op onze website cookies. Zulke cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u zich vrij kunt bewegen op de website en gebruik kunt maken van de features van de website; hiertoe behoort o.a. ook de toegang tot beveiligde zones van de website. Cookies zijn ook om technische redenen nodig voor de werking van het winkelmandje bij bestellingen in de webshop. De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter uitschakelen of uw browser zodanig instellen dat hij u informeert zodra er cookies worden verzonden.

Bescherming van minderjarigen
Kinderen en personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of wettelijke voogd geen persoonsgegevens aan ons doorgeven.

Links naar andere websites

Ons online aanbod bevat links naar andere websites. Wij hebben er geen invloed op dat de beheerders van deze websites de privacyrichtlijnen naleven.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de beheerder van de website en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. U kunt het installeren van de cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen.

Aanwijzingen met betrekking tot Facebook-plug-ins
Wij gebruiken op onze website plug-ins van het online netwerkportaal »Facebook«. De beheerder van dit netwerk is de firma Facebook Inc.; 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Bij de plug-ins gaat het om een knop met de tekst »Vind ik leuk« en om het logo van de firma Facebook Inc. – een witte »f« op een blauwe achtergrond. Zulke plug-ins zijn ook te herkennen aan de vermelding »Sociale plug-in van Facebook«, die op de website te vinden kan zijn. Wanneer u onze website oproept, dan wordt er door uw browser een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht met de servers van de firma Facebook Inc., waarbij de concrete inhoud van de plug-in door Facebook op hun servers ter beschikking wordt gesteld en tot slot via uw browser rechtstreeks in onze website wordt geïntegreerd. Als u lid bent van Facebook en tijdens uw bezoek aan onze website bij Facebook ingelogd bent, dan kan dit bezoek zo reeds worden toegewezen aan uw Facebook-account. Indien u de »Vind ik leuk«-knop gebruikt, dan wordt deze informatie eveneens rechtstreeks doorgestuurd naar Facebook en daar opgeslagen. De toewijzing van het bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kunt u vermijden door voordien uit te loggen bij Facebook. Ook als u geen lid bent van Facebook, wordt mogelijk uw IP-adres bij het bezoek aan onze website doorgestuurd naar de firma Facebook Inc. en daar opgeslagen. Meer informatie over de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door Facebook en aanwijzingen met betrekking tot de instellingsmogelijkheden voor Facebook-accounts met het oog op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, vindt u op: http://www.facebook.com/policy.php. 

Contactgegevens

The Leading Camping and Caravaning Parks of Europe e.V., Kettelerstr. 26, 40593 Düsseldorf, Duitsland, info[at]leadingcampings.com