Privacybeleid

The Leading Camping and Caravaning Parks of Europe e.V
Verenigingenregister Amtsgericht Düsseldorf VR 9476
Bestuur:
Dr. Alessandro Sgaravatti
Kantoor:
Kettelerstr. 26
D-40593 Düsseldorf
Tel.: 49 (0) 211 - 87 96 49 95
Fax: 49 (0) 211 - 87 96 49 96
info@leadingcampings.com

Distantiëringsverklaring:
Bij vonnis d.d. 12 mei 1998 heeft het Landgericht Hamburg beslist, dat men door het vermelden van een link eventueel verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van de aanbevolen site. Dit kan – volgens het Landgericht- alleen worden vermeden door een uitdrukkelijke distantiëring van deze inhoud. Daarom geldt het volgende:

Omdat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de aanbevolen sites, distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van de volledige inhoud van alle per link aangegeven sites. Deze verklaring geldt voor alle binnen www.leadingcampings.com vermelde links en voor de volledige inhoud van de sites die door aanklikken van de links worden opgeroepen. De exploitanten van de bedoelde sites handelen in eigen verantwoordelijkheid en zijn onderworpen aan het recht van hun eigen land.

Alle op deze html-bladzijden genoemde namen van firma’s of producten zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde merken van de betreffende firma’s en vallen over het algemeen onder merken- of octrooirechtelijke bescherming.

Geen onderdeel van deze site mag (met elektronische, optische of mechanische middelen, door fotokopiëren of door andere technieken of op welke wijze dan ook), gereproduceerd, gekopieerd, uitgezonden of vertaald worden, zonder dat hiervoor onze schriftelijke toestemming is gegeven.

Privacy
Als u met Leading Campings contact heeft, bijvoorbeeld om een catalogus te bestellen, slaan wij uw adres op om uw verzoek te behandelen. Wij kunnen uw adres in enkele gevallen doorgeven aan zorgvuldig uitgekozen ondernemingen die producten aanbieden die voor u van interesse zouden kunnen zijn. Vanzelfsprekend kunt u tegen het gebruik van uw adresgegevens voor reclamedoeleinden te allen tijde bezwaar maken. Schrijft u in dat geval a.u.b. aan Leading Campings e.V., trefwoord privacy, Kettelerstr. 26, D-40593 Düsseldorf.

Alle rechten voorbehouden.


What is a cookie?

A cookie is a simple small file that is sent with pages from this website and is saved through your browser onto your computer’s hard drive. The information stored in the cookie can be sent back to our servers during a subsequent visit to our site. You can disable all cookies. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Our website uses the following types of cookie:

Navigation cookies these cookies make it possible to navigate the website and utilize its functionalities. Without the cookies, these functionalities may be inaccessible or not perform properly.

Functional cookies: to remember your preferences and to help you use our website efficiently and effectively. For example, we remember your preferred currency and language. These functional cookies are not strictly necessary for the functioning of our website, but they add functionality for you and enhance your experience.

Analytics cookies are used to collect information anonymously, to help us better understand and improve how people interact with our site – they do not record personal information. 

Third-party cookies for marketing/retargeting purposes used by third-party companies that we trust to show you ad banners on other websites. The usage of these cookies does not usually imply the processing of personal data but it may create a connection with your computer or other device by tracking the information stored in it.

How can you manage your cookie preferences?

Internet Explorer

1. Open the ‘Tools’ menu
2. Select ‘Internet Options’
3. Open the ‘Security’ tab
4. Choose the ‘Internet’ zone
5. Identify the security level ‘High’ for this zone
6. Click ‘OK’ 

More information https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox

1. Open the ‘Edit’ menu
2. Choose ‘Preferences’
3. Open ‘Privacy & Security’
4. Choose ‘Cookies’ 

More information https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Chrome

1. Open the ‘Menu’ (icon) on the toolbar
2. Choose ‘Settings’
3. Open ‘Advanced Settings’
4. Go to the ‘Privacy’ section and click on ‘Content Settings’
5. In the ‘Cookies’ section, you can choose how cookies are used when you browse using Chrome

More information https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Safari

1. Click on 'Safari' at the menu bar and select the 'Preferences' option
2. Click on 'Security'
3. To enable cookies: In the 'Accept cookies' section select 'Only from site you navigate to'
4. To disable cookies: In the ‘Accept cookies’ section select ‘Never’

More information https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
 

What kind of cookies are used on this website, what are they used for and how long they stay active.

Cookie NameUseDuration
ASP.NET_SessionIdSystem cookie, used to keep the user session upuntil you close the Browser
CookieBannerHides the cookie banneractive 1 year
PageHistoryContains the session of the visitoractive 11 months
_gaUsed to identify usersactive 2 years
_gat_ga0Used to create tracker objectsactive 10 minutes
_gat_ga1Used to create tracker objectsactive 10 minutes
Inter Caravaning Charity - Ein Herz für Kinder