Privacybeleid

The Leading Camping and Caravaning Parks of Europe e.V
Verenigingenregister Amtsgericht Düsseldorf VR 9476
Bestuur:
Dr. Alessandro Sgaravatti
Kantoor:
Kettelerstr. 26
D-40593 Düsseldorf
Tel.: 49 (0) 211 - 87 96 49 95
Fax: 49 (0) 211 - 87 96 49 96
info@leadingcampings.com

Privacyverklaring
Het doet ons veel plezier dat u geïnteresseerd bent in onze website. De bescherming van uw persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van deze gegevens naar aanleiding van uw bezoek aan onze website is voor ons erg belangrijk.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit te vernemen. Daaronder vallen uw naam, het adres, het correspondentieadres en het telefoonnummer. Informatie die niet met uw identiteit in verband kan worden gebracht (zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een website), behoren niet daartoe. U kunt ons online aanbod principieel gebruiken zonder uw identiteit kenbaar te maken. Als u informatie aanvraagt, catalogussen bestelt of andere aanvragen doet, dan vragen wij u naar uw naam en andere persoonlijke informatie. U kunt vrij beslissen of u deze gegevens invult. Wij slaan uw gegevens op speciaal beveiligde servers op. Slechts een klein aantal bevoegde personen hebben toegang tot deze servers. Zij zijn verantwoordelijk voor het technische, commerciële of redactionele beheer van de inhouden en servers. Indien de gebruiks- of verkeersgegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, dan worden ze uiterlijk tot zes maanden na het verzamelen van de gegevens opgeslagen. Als de gegevens nodig zijn om bestaande wettelijke, statutaire of contractuele bewaringstermijnen na te komen (bijv. facturen), dan worden deze gegevens ook langer bewaard. De gegevens zijn echter beveiligd en uitsluitend via passwords toegankelijk voor een klein aantal bevoegde personen.


Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het beantwoorden van uw aanvragen. Wij geven de gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Indien wij wettelijk of op gerechtelijk bevel daartoe verplicht zijn, zullen wij uw gegevens bezorgen aan de desbetreffende instanties die recht hebben op deze informatie.

Gebruik van cookies
Internetcookies zijn kleine gegevenspakketten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken op onze website cookies. Zulke cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u zich vrij kunt bewegen op de website en gebruik kunt maken van de features van de website; hiertoe behoort o.a. ook de toegang tot beveiligde zones van de website. Cookies zijn ook om technische redenen nodig voor de werking van het winkelmandje bij bestellingen in de webshop. De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter uitschakelen of uw browser zodanig instellen dat hij u informeert zodra er cookies worden verzonden.

Bescherming van minderjarigen
Kinderen en personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of wettelijke voogd geen persoonsgegevens aan ons doorgeven.

Links naar andere websites

  Ons online aanbod bevat links naar andere websites. Wij hebben er geen invloed op dat de beheerders van deze websites de privacyrichtlijnen naleven.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de beheerder van de website en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. U kunt het installeren van de cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen.

Aanwijzingen met betrekking tot Facebook-plug-ins
Wij gebruiken op onze website plug-ins van het online netwerkportaal »Facebook«. De beheerder van dit netwerk is de firma Facebook Inc.; 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Bij de plug-ins gaat het om een knop met de tekst »Vind ik leuk« en om het logo van de firma Facebook Inc. – een witte »f« op een blauwe achtergrond. Zulke plug-ins zijn ook te herkennen aan de vermelding »Sociale plug-in van Facebook«, die op de website te vinden kan zijn. Wanneer u onze website oproept, dan wordt er door uw browser een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht met de servers van de firma Facebook Inc., waarbij de concrete inhoud van de plug-in door Facebook op hun servers ter beschikking wordt gesteld en tot slot via uw browser rechtstreeks in onze website wordt geïntegreerd. Als u lid bent van Facebook en tijdens uw bezoek aan onze website bij Facebook ingelogd bent, dan kan dit bezoek zo reeds worden toegewezen aan uw Facebook-account. Indien u de »Vind ik leuk«-knop gebruikt, dan wordt deze informatie eveneens rechtstreeks doorgestuurd naar Facebook en daar opgeslagen. De toewijzing van het bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kunt u vermijden door voordien uit te loggen bij Facebook. Ook als u geen lid bent van Facebook, wordt mogelijk uw IP-adres bij het bezoek aan onze website doorgestuurd naar de firma Facebook Inc. en daar opgeslagen. Meer informatie over de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door Facebook en aanwijzingen met betrekking tot de instellingsmogelijkheden voor Facebook-accounts met het oog op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, vindt u op: http://www.facebook.com/policy.php.

Bron: Stroemer Rechtsanwälte

Contactgegevens

The Leading Camping and Caravaning Parks of Europe e.V., Kettelerstr. 26, 40593 Düsseldorf, Duitsland, info[at]leadingcampings.com
What is a cookie?

A cookie is a simple small file that is sent with pages from this website and is saved through your browser onto your computer’s hard drive. The information stored in the cookie can be sent back to our servers during a subsequent visit to our site. You can disable all cookies. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Our website uses the following types of cookie:

Navigation cookies these cookies make it possible to navigate the website and utilize its functionalities. Without the cookies, these functionalities may be inaccessible or not perform properly.

Functional cookies: to remember your preferences and to help you use our website efficiently and effectively. For example, we remember your preferred currency and language. These functional cookies are not strictly necessary for the functioning of our website, but they add functionality for you and enhance your experience.

Analytics cookies are used to collect information anonymously, to help us better understand and improve how people interact with our site – they do not record personal information. 

Third-party cookies for marketing/retargeting purposes used by third-party companies that we trust to show you ad banners on other websites. The usage of these cookies does not usually imply the processing of personal data but it may create a connection with your computer or other device by tracking the information stored in it.

How can you manage your cookie preferences?

Internet Explorer

1. Open the ‘Tools’ menu
2. Select ‘Internet Options’
3. Open the ‘Security’ tab
4. Choose the ‘Internet’ zone
5. Identify the security level ‘High’ for this zone
6. Click ‘OK’ 

More information https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox

1. Open the ‘Edit’ menu
2. Choose ‘Preferences’
3. Open ‘Privacy & Security’
4. Choose ‘Cookies’ 

More information https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Chrome

1. Open the ‘Menu’ (icon) on the toolbar
2. Choose ‘Settings’
3. Open ‘Advanced Settings’
4. Go to the ‘Privacy’ section and click on ‘Content Settings’
5. In the ‘Cookies’ section, you can choose how cookies are used when you browse using Chrome

More information https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Safari

1. Click on 'Safari' at the menu bar and select the 'Preferences' option
2. Click on 'Security'
3. To enable cookies: In the 'Accept cookies' section select 'Only from site you navigate to'
4. To disable cookies: In the ‘Accept cookies’ section select ‘Never’

More information https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
 

What kind of cookies are used on this website, what are they used for and how long they stay active.

Cookie NameUseDuration
ASP.NET_SessionIdSystem cookie, used to keep the user session upuntil you close the Browser
CookieBannerHides the cookie banneractive 1 year
PageHistoryContains the session of the visitoractive 11 months
_gaUsed to identify usersactive 2 years
_gat_ga0Used to create tracker objectsactive 10 minutes
_gat_ga1Used to create tracker objectsactive 10 minutes