Beskyttelse af Private Oplysninger

The Leading Camping and Caravaning Parks of Europe e.V
Foreningsregister Amtsgericht Düsseldorf VR 9476
Bestyrelse:
Dr. Alessandro Sgaravatti
Hovedkontor:
Kettelerstr. 26
D-40593 Düsseldorf
Tlf.: 49 (0) 211 / 87 96 49 95
Fax: 49 (0) 211 / 87 96 49 96
info@leadingcampings.com

Erklæring om distancering:
Med dom af 12. maj 1998 har Landsretten i Hamburg vedtaget, at man ved at anbringe et link i givet fald også er med til at bære ansvaret for linkets indhold. Dette kan man – iflg. Landsretten – kun forhindre ved udtrykkeligt at distancere sig fra dette indhold. Derfor gælder følgende:

Da vi ikke har nogen indflydelse på udformningen og indholdet på de linkede sider, distancerer vi os hermed udtrykkeligt fra indholdet på samtlige linkede sider. Denne erklæring afgives for alle oprettede links på www.leadingcampings.com og for al slags indhold på siderne, som disse links fører frem til. Indehaveren af de pågældende sider handler under eget ansvar og er underkastet loven i de enkelte lande.

Alle firmanavne eller produktnavne, der er nævnt på nærværende HTML-sider, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de pågældende firmaer og er underkastet almen varemærke-, mærke- eller patentbeskyttelse.

Det er forbudt at reproducere, mangfoldiggøre, overføre eller oversætte dele af eller hele denne side (med elektroniske, optiske eller mekaniske hjælpemidler, ved hjælp af fotokopiering eller andre indlæsningsmetoder eller på nogen som helst anden vis), uden først at have indhentet vores skriftlige tilladelse.

Datasikkerhed
Når De kommunikerer med Leading Campings, for eksempel for at bestille et katalog, lagrer vi Deres adresse elektronisk for at kunne bearbejde Deres forespørgsel. I enkelte tilfælde kan det forekomme, at vi videregiver Deres adresse til omhyggeligt udvalgte firmaer, hvis vi mener, at deres tilbud kan være interessant for Dem. Selvfølgelig kan De til enhver tid frabede Dem, at Deres adressedata bruges til reklameformål. I så tilfælde bedes De skrive til Leading Campings e.V., stikord: Datenschutz (databeskyttelse), Kettelerstr. 26, D-40593 Düsseldorf.

Alle rettigheder forbeholdes.


What is a cookie?

A cookie is a simple small file that is sent with pages from this website and is saved through your browser onto your computer’s hard drive. The information stored in the cookie can be sent back to our servers during a subsequent visit to our site. You can disable all cookies. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Our website uses the following types of cookie:

Navigation cookies these cookies make it possible to navigate the website and utilize its functionalities. Without the cookies, these functionalities may be inaccessible or not perform properly.

Functional cookies: to remember your preferences and to help you use our website efficiently and effectively. For example, we remember your preferred currency and language. These functional cookies are not strictly necessary for the functioning of our website, but they add functionality for you and enhance your experience.

Analytics cookies are used to collect information anonymously, to help us better understand and improve how people interact with our site – they do not record personal information. 

Third-party cookies for marketing/retargeting purposes used by third-party companies that we trust to show you ad banners on other websites. The usage of these cookies does not usually imply the processing of personal data but it may create a connection with your computer or other device by tracking the information stored in it.

How can you manage your cookie preferences?

Internet Explorer

1. Open the ‘Tools’ menu
2. Select ‘Internet Options’
3. Open the ‘Security’ tab
4. Choose the ‘Internet’ zone
5. Identify the security level ‘High’ for this zone
6. Click ‘OK’ 

More information https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox

1. Open the ‘Edit’ menu
2. Choose ‘Preferences’
3. Open ‘Privacy & Security’
4. Choose ‘Cookies’ 

More information https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Chrome

1. Open the ‘Menu’ (icon) on the toolbar
2. Choose ‘Settings’
3. Open ‘Advanced Settings’
4. Go to the ‘Privacy’ section and click on ‘Content Settings’
5. In the ‘Cookies’ section, you can choose how cookies are used when you browse using Chrome

More information https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Safari

1. Click on 'Safari' at the menu bar and select the 'Preferences' option
2. Click on 'Security'
3. To enable cookies: In the 'Accept cookies' section select 'Only from site you navigate to'
4. To disable cookies: In the ‘Accept cookies’ section select ‘Never’

More information https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
 

What kind of cookies are used on this website, what are they used for and how long they stay active.

Cookie NameUseDuration
ASP.NET_SessionIdSystem cookie, used to keep the user session upuntil you close the Browser
CookieBannerHides the cookie banneractive 1 year
PageHistoryContains the session of the visitoractive 11 months
_gaUsed to identify usersactive 2 years
_gat_ga0Used to create tracker objectsactive 10 minutes
_gat_ga1Used to create tracker objectsactive 10 minutes
Inter Caravaning Charity - Ein Herz für Kinder